Albumy fotograficzne

BUG - PEJZAŻ NOSTALGICZNY

Rok wydania: 2019
Wydawca: Prószyński i S-ka
Ilość stron: 210
Format: 24 cm x 23 cm


II wydanie albumu

   

SOWY POLSKI wyd. II

Rok wydania: 2013
Wydawca: KRUK
Nakład: 2000
Autor zdjęć: Artur Tabor
Autorzy tekstów: Artur Gaweł, Grzegorz Grzywaczewski, Romuald Mikusek, Przemysław Stachyra, Paweł Szczepaniak, Artur Tabor
Ilość stron: 320
Format: 22 cm x 28 cm 
Twarda oprawa
nakład wyczerpany

II wydanie uzupełnione o sowę błotną oraz dodane nowe zdjęcia


    

WISŁA. KRÓLOWA RZEK

Rok wydania: 2009
Wydawca: Gondwana
Ilość stron: 208
Format: 27 cm x 26 cm 


więcej o albumie >>    

BUG - PEJZAŻ NOSTALGICZNY

Rok wydania: 2008
Wydawca: Gondwana
Ilość stron: 210
Format: 24 cm x 23 cm
nakład wyczerpany 


więcej o albumie >>    

SOWY POLSKI

Rok wydania: 2006
Wydawca: Winkowski Sp. z o.o.
Autor zdjęć: Artur Tabor
Autorzy tekstów: Artur Gaweł, Grzegorz Grzywaczewski, Romuald Mikusek, Przemysław Stachyra, Paweł Szczepaniak, Artur Tabor
Ilość stron: 320
Format: 22 cm x 29 cm 
nakład wyczerpany


przeczytaj o przygodzie z puchaczem >>  
zobacz fotosy z książki >>

 
KRÓLESTWO DZIKICH GĘSI

Rok wydania: 2004
Wydawca: Winkowski Sp. z o.o.
Autorzy zdjęć: Przemysław Szymoński, Artur Tabor
Autorzy tekstów: Magda Bartoszewicz, Dorota Wypychowska
Nakład: 3000
Ilość stron: 260
Format: 27 cm x 29 cm 
nakład wyczerpany


 
KATHMANDU - SZKICE

Rok wydania: 2003
Wydawca: Winkowski Sp. z o.o.
Nakład: 3000
Ilość stron: 104
Format: 23 cm x 29 cm 
nakład wyczerpany
 
       

 
BUG - NADBUŻAŃSKIE PODLASIE

Rok wydania: 1999
Wydawca: Prószyński i S-ka
Druk: Winkowski Sp. z o.o.
Nakład: 4500 
Ilość stron: 320
Format: 25 cm x 32 cm 
nakład wyczerpany
 
       

 
Z BLISKA I Z DALEKA. PIŁA I OKOLICE

Rok wydania: 2002
Wydawca: Winkowski Sp. z o.o.
Nakład: 3000
Ilość stron: 232
Format: 28 cm x 24 cm
nakład wyczerpany
 
 

 Filmy video

SOWY POLSKI

Późną jesienią przygotowuję się do projektu filmowego "Sowy Polski". Odwiedzam swoje stare rewiry z sowami, sprawdzam min. puszczyki i puchacze. Wszystko wygląda dobrze, ptaki są w rewirach i pilnują swoich terytoriów. Godziny spędzone w terenie przynoszą nowe zdjęcia i obserwacje nie tylko sów.....

Czas trwania 35 min
Nośnik: DVD
tytuł nie przeznaczony do sprzedaży


 

CZERWONE BAGNO

Są miejsca na ziemi, których dzikość jest niepodważalna. Miejsca o pierwotnym, rozległym krajobrazie. Ogromne przestrzenie niezakłócone jeszcze ludzką cywilizacją. Tym, którzy je odwiedzają na zawsze zapadają w pamięć .
W wielu rejonach świata zostały bezpowrotnie zniszczone. Coraz rzadsze dzisiaj, są jak skarby, które wymagają szczególnej ochrony i troski.
Zdjęcia w filmie to wyraz związku Artura Tabora z dziką przyrodą. Zapis jego emocji, wrażliwości i pragnienia ochrony miejsc takich jak Czerwone Bagno.
Film przedstawia również pracę zespołów badawczych, którzy wkroczyli na teren Czerwonego Bagna w związku z potrzebą dokumentacji wyjątkowej wartości przyrodniczej tego obszaru oraz poznania związków ekologicznych decydujących o różnorodności biologicznej torfowiska.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD
tytuł nie przeznaczony do sprzedaży


 

W KRAINIE JODŁY, BUKA I TARPANA

Położony w południowej części Lubelszczyzny, w całości na obszarze Roztocza Środkowego Roztoczański Park Narodowy obejmuje obecnie prawie 8 500 ha.
Niezwykły, pełen harmonii krajobraz tworzą rozległe, porastające okoliczne wzgórza, masywy leśne poprzecinane enklawami wąskich pasemek pól z wysokimi, tarasowato ułożonymi miedzami, kępami śródpolnych lasków i samotnych skałek.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD


 

 
MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY

W filmie prezentujemy odcinek Wisły od mostu w Annopolu do mostu w Puławach. „Królowa polskich rzek“ rozcinając pas wyżyn między Zawichostem a Puławami tworzy tu malowniczy przełom. Niespokojny, stale zmieniający swój bieg nurt Wisły nadał jej niepowtarzalny charakter rzeki dzikiej, nieujarzmionej.
W naszej wędrówce wzdłuż doliny Wisły prezentujemy bogactwo świata kultury i przyrody.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD
nakład wyczerpany


 

 

DOLINA KRASNEJ / W OBRONIE RZEKI

W północnej, silnie zalesionej części województwa świętokrzyskiego, wtopiona w pofałdowany krajobraz, toczy swoje wody mała rzeka - Krasna.
Dwa prezentowane filmy, to krótka opowieść o walorach przyrodniczych tego terenu, ich ochronie i działaniach zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Być może zachęcą one Państwa do odwiedzin i wędrówki po pełnej uroku i wciąż jeszcze tajemniczej krainie. 

Czas trwania 50 min
Nośnik: VHS
nakład wyczerpany


  

 

 

NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Położony w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego Nadbużański Park Krajobrazowy rozciąga się na przestrzeni 113 tys. ha, obejmując swym zasięgiem część doliny Bugu od ujścia Tocznej aż do ujścia Liwca w okolicach Kamieńczyka oraz fragment doliny dolnej Narwi. Rzeka, meandrując wśród łąk, tworzy wiosną liczne rozlewiska, będące miejscem odpoczynku ptaków, podczas ich corocznych wędrówek.
Film ukazuje zadziwiające bogactwo i różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego tej urokliwej krainy.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD
nakład wyczerpany


 

 

 

GÓRY STOŁOWE

Park Narodowy Gór Stołowych został powstał 16 wrzesnia 1993 r. Zajmuje obszar 6340,37 ha w południowej części województwa dolnośląskiego. Swoim zasięgiem obejmuje jedyne w Polsce góry płytowe o charakterystycznej warstwowej budowie geologicznej. Teren Parku w przeważającej części pokryty jest borami świerkowymi. Znajdują się tu również cenne obszary łąkowe i torfowiskowe.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD
nakład wyczerpany


 

 

 

PODLASKI PRZEŁOM BUGU

Na wschodnich kresach Polski toczy leniwie swoje wody Bug - ostatnia duża nieuregulowana rzeka. W zachodniej Europie rzeki tej wielkości dawno zostały ujarzmione i ucywilizowane. Bug pozostał dziki - w środkowym i dolnym biegu tworzy liczne zakola i starorzecza. W 1994 r. na najciekawszym odcinku Bugu, od Nepli do ujścia rzeki Tocznej, utworzono Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". W filmie zobaczymy bogactwo świata przyrodniczego i kulturowego doliny Bugu.

Czas trwania 30 min
Nośnik: DVD


 

 

 

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych  na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. 
Fotografie są własnością spadkobierców Artura Tabora i nie mogą być wykorzystywane bez ich pisemnej zgody !


Webmaster: Zbigniew Cieśla zc@plusnet.pl