Dolina Krasnej / W obronie rzeki 


W północnej, silnie zalesionej części województwa świętokrzyskiego, wtopiona w pofałdowany krajobraz, toczy swoje wody mała rzeka - Krasna.

Jej tętniąca życiem dolina zaskakuje różnorodnością i malowniczością pejzaży. Na niewielkim obszarze zobaczyć można większością typów dolin rzecznych. Poczynając od zielonych, przesyconych zapachem mięty olsów, poprzez drżące śpiewem skowronków i świerszczy kwieciste łąki, tonące w porannych mgłach, budzone krzykiem żurawi bagna, po szumiące bory, strome urwiska i bystrą, szemrzącą i mieniącą się wśród kamieni rzekę. W ciągu jednego dnia obejrzęć możemy górski potok i miniaturową dolinę Biebrzy. Bogata i różnorodna flora i fauna, to prawdziwa uczta dla turystów i przyrodników. To również szansa na rozwój okolicznych miejscowości. 

Ma jednak Krasna jak każda dzika rzeka, swoje kaprysy. Wody z wiosennych roztopów nie zawsze mieszczą się w jej korycie. Podtapia wówczas część okolicznych pól i łąk. Coraz częściej padają propozycje jej ujarzmienia - wyprostowania koryta, osuszenia doliny.

Jak pogodzić ochronę jej przyrodniczych wartości i interesy lokalnych społeczności? Na pytanie to próbuje odpowiedzieć projekt pod nazwą "Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie doliny rzeki Krasnej". 

Dwa prezentowane filmy, to krótka opowieść o walorach przyrodniczych tego terenu, ich ochronie i działaniach zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Być może zachęcą one Państwa do odwiedzin i wędrówki po pełnej uroku i wciąż jeszcze tajemniczej krainie. Filmy wykonano na zlecenie
Radomsko - Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego
(Nowa nazwa organizacji: Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody)
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
tel \ fax: (41) 344 43 25, tel. kom 604 578 410
www.tbop.org.pl , e-mail: biuro@tbop.org.pl

Realizację filmów sfinansowano ze środków Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF\SGP

 

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych  na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. 
Fotografie są własnością spadkobierców Artura Tabora i nie mogą być wykorzystywane bez ich pisemnej zgody !


Webmaster: Zbigniew Cieśla zc@plusnet.pl